ฝากขายสินค้าผ่านเรา
ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

ค้นหาร้านที่ใช่

เรามีระบบช่วยให้คุณเลือกหาร้านได้ตามความต้องการ

ดูข้อมูลร้าน

ข้อมูลเพียงหน้าเดียว ครบถ้วน ทั้งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและร้านค้า

เสนอสินค้า

เสนอสินค้ากับร้านที่ใช่ พร้อมรอคำตอบอนุมัติ ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทาง